โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
177 หมู่ที่ 1 บ้านผักแพว   ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045615003
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)  จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ  โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน  กิจกรรมไหว้แม่  การวาดภาพเกี่ยวกับพระคุณแม่  การเรียงความเกี่ยวกับพระคุณแม่ และมีรางวัลมากมาย
หอประชุมโรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) การแต่งกาย ชุดนักเรียน ชุดสุภาพ งานกิจกรรมนักเรียน